niedziela, 6 maja 2018

Gal. 6:9„A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.”
Gal. 6:9

Miłości!
Nauczaj mnie siebie

Ucz być promieniem słońca
właśnie wtedy gdy ciemno

Ucz jak dzielić się sobą
niby chlebem z wędrowcem

Ucz spracowanych rąk -
dla innych, nie dla siebie

Ucz cichego trudu -
szarości każdego dnia

Ucz jak rozsiewać się po ziemi,
bo niby ziarno chcę wzrastać
wydawać plon pragnę!

O, Boże...
Nauczaj mnie siebie


/M. Szparaga/