niedziela, 13 maja 2018

Ps. 116:1-2„Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy Go wzywałem.”
Ps. 116:1-2

*  *  *

Wspieraj mnie, Panie, w każdej życia chwili,
osłaniaj tarczą Twojego Imienia,
bym się pod jarzmem rozpaczy nie schylił,
abym nie upadł niżej swego cienia.

Spłyń żywym światłem na ludzkie jałowce,
co schną w jałowym nieprawości borze.
Nie daj nam - ślepym - zbłądzić na manowce,
lecz wskaż nam drogę do bram Twoich, Boże./Mieczysław Stanclik/