niedziela, 12 sierpnia 2018

Ps. 20:8„Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego.”
Ps. 20:8

- Panie naucz nas się modlić -

Panie naucz nas się modlić
tak by modlitwą było
całe nasze życie
byśmy weseli i pogodni
rozmiłowali się w błękicie
i rozkochali się w przestworzach
byśmy byli podobni strumieniom rozśpiewanym
daleką legendą morza

                                                                                  (fragm.)

/Zygmunt Ławrynowicz/