środa, 8 sierpnia 2018

Rzym. 6:23"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."
Rzym. 6:23

Może myślisz, że skoro Bóg zgotował zbawienie z łaski, to już nic nie pozostaje ci do zrobienia. Tak jednak nie jest. Czy nie widzisz, że musisz przyjąć to, co Bóg ci daje? Jeśli ktoś chce ulżyć twemu pragnieniu i podać ci kubek wody, to nic się nie zmieni, jeśli nie sięgniesz po niego ręką. Rzeczą lekarza jest, by ci przepisał lekarstwo, lecz na pewno nie pomoże ci, gdy go nie zażyjesz. Chcąc otrzymać dar łaski Bożej, życie wieczne, musisz przyjąć Jezusa Chrystusa. Tylko ci, którzy Go przyjęli, dostali prawo stać się dziećmi Bożymi (Ew. Jana 1:12). Wybór jest bezwzględnie niezbędny, nie możemy niczego przyjąć, jeśli nie zdecydowaliśmy się na to. Potrzebna jest wiara, istnieje jednak różnica między wierzeniem umysłem, a przyjęciem w sercu. Wierzysz, że możesz zejść po schodach w dół. Ale schody nie zaprowadzą cię na dół, jeśli po nich nie będziesz stąpał. Wierzysz, że pociąg dowiezie cię do miejsca przeznaczenia, ale nie dojedziesz do celu podróży, jeśli nie wejdziesz do pociągu. Wierzysz, że Jezus może cię zbawić. Lecz nie będziesz zbawiony, dopóki nie zaczniesz postępować wiarą i dopóki Mu nie zaufasz. Ufność bowiem jest warunkiem zbawienia.

"Po zewnętrznej stronie drzwi ludzkiego serca nie ma klamki. Mogą one być otwierane tylko od wewnątrz."
/William Barclay/