środa, 16 sierpnia 2017

Rzym. 4:21"Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić."
Rzym. 4:21

Jedna z legend Bliskiego Wschodu opowiada o poddanym pewnego księcia, który został skazany na śmierć. Tuż przed wykonaniem wyroku, przy którym miał być obecny książę, zapytano skazanego, czy miałby jeszcze jakieś życzenie? Skazany poprosił jedynie o podanie mu szklanki wody, którą też zaraz otrzymał. Był jednak tak zdenerwowany, że nie mógł jej utrzymać w ręce, gdyż cały drżał. Książę rzekł do niego: "Możesz być spokojny, twoje życie jest tak długo bezpieczne, dopóki nie wypijesz tej szklanki wody". Skazaniec uchwycił się słów księcia i szybko wylał wodę na ziemię. Nikt nie mógł jej już wlać z powrotem do szklanki. Książę nie wycofał się z danego skazańcowi słowa. Jego życie było uratowane. Każdy człowiek może uchwycić Boga za słowo. Na Słowie Bożym możemy o wiele bardziej polegać i Jemu ufać, niż na słowie człowieka, chociażby był i księciem. Bóg, który jest Królem Królów i Panem Panów, zawsze wynagradza wiarę i wytrwałość. A obdarzył nas obietnicą największą z możliwych, bo otrzymania życia wiecznego. Jego Słowo mówi, że Jezus Chrystus umarł za każdego z nas i oferuje nam zbawienie. Tak nadzwyczajną łaskę zapewnia Bóg każdemu, kto uzna Jezusa wiarą za Syna Bożego. "Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię". Chwała Bogu za to, że Jego Słowo i Jego miłość są doskonałe i niezmienne! Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnice.

"Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, / Bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy."
/A. Mickiewicz/