poniedziałek, 19 lutego 2018

1 Piotr. 1:6"Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami"
1 Piotr. 1:6

W pewnych okresach naszego życia zdarzają się nam rzeczy niespodziewane, niepokojące i zniechęcające. Zastanawiamy się, czy stoi za tym działanie Boże i co ono może oznaczać? Powinniśmy wtedy pamiętać, że ta sama mądrość Boża, która wyznaczała drogi Jego ludu w czasach biblijnych, także i dzisiaj porządkuje życie chrześcijan. Może Bóg ma w tym dalekosiężny cel i chce umocnić w nas wiarę, ażeby "okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus" (w.7). A może przygotowuje nas w lekcjach samozaparcia i niepolegania na sobie, by złamać w nas nieujawnione formy dumy i próżności. Często zdarza się, że wspólnota z Ojcem i Synem jest najbardziej realna, gdy przechodzimy trudne doświadczenia. Być może potrzebujemy zbliżenia się do Niego i trwania z Nim w świadomej społeczności, ponieważ Bóg przygotowuje dla nas takie formy służby, o jakich jeszcze nie mamy pojęcia. Chwile zwątpienia są naturalnym odruchem ludzkim, ważnym jest jednak, by nie tracić ufności do Pana, nawet jeśli jesteśmy zaskoczeni tym, co chwilowo z nami się dzieje. On jest w stanie podnieść nas na duchu i uczynić kimś więcej, niż tylko zwycięzcami nad wszystkimi naszymi kłopotami i nieszczęściami. Bóg dobrze wie, co robi i co stanie się potem. Zawsze i we wszystkim jest mądry, spostrzeżemy to najdalej w przyszłości. Tymczasem ufajmy Jego miłości do nas, nawet, jeśli nie znajdujemy odpowiedzi na wiele pytań.

"Wielkie wymagania, jakie Bóg stawia człowiekowi, nie mają źródła w jego sprawiedliwości ani surowości. Ich źródłem jest Jego hojność – to ona skłania Go do rozszerzania duszy po to, by mogła wiele otrzymywać, a On mógł jej dać wiele."
/Mistrz Eckhart/